Galleria Vittorio Emanuele II

IMGP7832
IMGP7831-2
IMGP7829

Galeria Wiktora Emanuela II – znany pasaż handlowy na dwóch śródmiejskich ulicach przykrytych szklaną kopułą. Raczej nie byłoby mnie tu stać nawet na skarpetki, ale detale architektoniczne można popodziwiać.