Kolory na peronie

Kolory na peronie

Debreczyn, Csemete utca. Warto zwrócić uwagę na oznaczenie w pobliżu krawędzi peronowej miejsca zatrzymania drzwi tramwaju (na zielono). Pomyślano także o osobach niedowidzących, kierując je do pierwszego wejścia, oraz poruszających się na wózkach - dzięki umieszczeniu na platformie przystankowej niebieskiego piktogramu w miejscu zatrzymania drugich drzwi, niestety słabo widocznego z powodu zastosowania większej liczby niebieskich płytek, zapewne w celach ozdobnych.

Wykonano: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Dodano: 2014-07-09

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Kolory na peronie

Kolory na peronie

Debreczyn, Csemete utca. Warto zwrócić uwagę na oznaczenie w pobliżu krawędzi peronowej miejsca zatrzymania drzwi tramwaju (na zielono). Pomyślano także o osobach niedowidzących, kierując je do pierwszego wejścia, oraz poruszających się na wózkach - dzięki umieszczeniu na platformie przystankowej niebieskiego piktogramu w miejscu zatrzymania drugich drzwi, niestety słabo widocznego z powodu zastosowania większej liczby niebieskich płytek, zapewne w celach ozdobnych.

Wykonano: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Location: 2014-06-20
Dodano: 2014-07-09
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)