Plac Wenecki

Plac Wenecki

Rzym, kraniec Piazza Venezia. Przedłużona jakiś czas temu o jeden przystanek ósemka dowozi licznych turystów coraz bliżej pożądanych atrakcji turystycznych. W kadrze po prawej stronie widoczny jest fragment Ołtarza Ojczyzny, po lewej zaś dostrzec można Kolumnę Trajana. Kierując wzrok na współczesne obiekty można natomiast zwrócić uwagę, że tramwaj wyposażony jest w lustro tylko z prawej strony, więc na wypadek potrzeby otwarcia drzwi po lewej, na środkowym peronie postawiono lustro stacjonarne.

Wykonano: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Dodano: 2015-08-14

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Plac Wenecki

Plac Wenecki

Rzym, kraniec Piazza Venezia. Przedłużona jakiś czas temu o jeden przystanek ósemka dowozi licznych turystów coraz bliżej pożądanych atrakcji turystycznych. W kadrze po prawej stronie widoczny jest fragment Ołtarza Ojczyzny, po lewej zaś dostrzec można Kolumnę Trajana. Kierując wzrok na współczesne obiekty można natomiast zwrócić uwagę, że tramwaj wyposażony jest w lustro tylko z prawej strony, więc na wypadek potrzeby otwarcia drzwi po lewej, na środkowym peronie postawiono lustro stacjonarne.

Wykonano: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Location: 2014-11-11
Dodano: 2015-08-14
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)