Centralny

Centralny

Zestaw T3D-M #515+516 zatrzymuje się przy stanowisku C1 Zentralhaltestelle. Jak sama nazwa wskazuje, przystanek ten jest głównym węzłem przesiadkowym, skupiającym wszystkie linie tramwajowe oraz te autobusowe, które docierają do centrum miasta (czyli wszystkie z wyjątkiem dowozówek do tramwaju). W skład zespołu przystankowego wchodzi łącznie 8 peronów (z których każdy posiada kilka stanowisk), standardowym zabiegiem jest połączenie takiego obiektu z galerią handlową (po lewej względem zdjęcia). Jest to również przykład typowej dla krajów cywilizowanych komunikacyjnie oraz jedynej słusznej organizacji ruchu w obrębie tak skomplikowanego węzła przesiadkowego, w myśl której: (a) istnieje separacja węzła od wszelkich autostrad, (b) nie istnieją sygnalizacje świetlne regulujące ruch pieszych względem pojazdów komunikacji zbiorowej, bo te dwie kategorie uczestników ruchu, jeśli nie są popędzane przez sygnalizator, krzywdy sobie nie zrobią!

Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Wykonano: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Dodano: 2015-10-08

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Centralny

Centralny

Zestaw T3D-M #515+516 zatrzymuje się przy stanowisku C1 Zentralhaltestelle. Jak sama nazwa wskazuje, przystanek ten jest głównym węzłem przesiadkowym, skupiającym wszystkie linie tramwajowe oraz te autobusowe, które docierają do centrum miasta (czyli wszystkie z wyjątkiem dowozówek do tramwaju). W skład zespołu przystankowego wchodzi łącznie 8 peronów (z których każdy posiada kilka stanowisk), standardowym zabiegiem jest połączenie takiego obiektu z galerią handlową (po lewej względem zdjęcia). Jest to również przykład typowej dla krajów cywilizowanych komunikacyjnie oraz jedynej słusznej organizacji ruchu w obrębie tak skomplikowanego węzła przesiadkowego, w myśl której: (a) istnieje separacja węzła od wszelkich autostrad, (b) nie istnieją sygnalizacje świetlne regulujące ruch pieszych względem pojazdów komunikacji zbiorowej, bo te dwie kategorie uczestników ruchu, jeśli nie są popędzane przez sygnalizator, krzywdy sobie nie zrobią!

Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Wykonano: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Location: 2009-09-08
Dodano: 2015-10-08
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)