Bez prądu

Bez prądu

Linie tramwaju regionalnego obsługuje 18 dwusystemowych pojazdów przystosowanych do jazdy pod napięciem 600V DC i 15kV AC oraz 10 tramwajów wyposażonych w agregat spalinowy zasilający silniki trakcyjne. Druga grupa wagonów dedykowana jest do obsługi linii RT4 do Wolfhagen, korzystającej - w odróżnieniu od linii RT1 i RT5 jeżdżących głównymi liniami kolejowymi - z infrastruktury całkiem klimatycznej lokalki.

Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Wykonano: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Dodano: 2017-03-22

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Bez prądu

Bez prądu

Linie tramwaju regionalnego obsługuje 18 dwusystemowych pojazdów przystosowanych do jazdy pod napięciem 600V DC i 15kV AC oraz 10 tramwajów wyposażonych w agregat spalinowy zasilający silniki trakcyjne. Druga grupa wagonów dedykowana jest do obsługi linii RT4 do Wolfhagen, korzystającej - w odróżnieniu od linii RT1 i RT5 jeżdżących głównymi liniami kolejowymi - z infrastruktury całkiem klimatycznej lokalki.

Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Wykonano: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Location: 2017-03-17
Dodano: 2017-03-22
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)