Tabela 215

Tabela 215

Zestaw 502+553 odjeżdża z mijanki Areuse w drodze do Neuchâtel. Tramwaj to czy kolej? Podobno wszyscy mówią na to tramwaj (ja tam nie słyszałem żeby mówili jakkolwiek), linia klasyfikowana jest w różnych zestawieniach jako tramwaj, a operatorem jest spółka Les Transports publics du Littoral neuchâtelois, zapewniająca w mieście również komunikację autobusową i trolejbusową. Z drugiej strony trasa wybiega poza miasto, jest w pełni odseparowana od ruchu kołowego i jednotorowa, zatem sposób prowadzenia ruchu w oparciu o wskazania semaforów przypomina bardziej kolej. Jednakowe wagony spotkamy jeszcze w Szwajcarii na innych trasach z pogranicza tramwaju i kolei (ale bardziej jednak kolei). Interesujący jest również numer linii (215), zaczerpnięty z... numeru tabeli sieciowego rozkładu jazdy pociągów, obejmującej tę właśnie trasę z Neuchâtel do nieodległej miejscowości Boudry.

Wykonano: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Dodano: 2018-04-09

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Tabela 215

Tabela 215

Zestaw 502+553 odjeżdża z mijanki Areuse w drodze do Neuchâtel. Tramwaj to czy kolej? Podobno wszyscy mówią na to tramwaj (ja tam nie słyszałem żeby mówili jakkolwiek), linia klasyfikowana jest w różnych zestawieniach jako tramwaj, a operatorem jest spółka Les Transports publics du Littoral neuchâtelois, zapewniająca w mieście również komunikację autobusową i trolejbusową. Z drugiej strony trasa wybiega poza miasto, jest w pełni odseparowana od ruchu kołowego i jednotorowa, zatem sposób prowadzenia ruchu w oparciu o wskazania semaforów przypomina bardziej kolej. Jednakowe wagony spotkamy jeszcze w Szwajcarii na innych trasach z pogranicza tramwaju i kolei (ale bardziej jednak kolei). Interesujący jest również numer linii (215), zaczerpnięty z... numeru tabeli sieciowego rozkładu jazdy pociągów, obejmującej tę właśnie trasę z Neuchâtel do nieodległej miejscowości Boudry.

Wykonano: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Location: 2018-03-24
Dodano: 2018-04-09
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)