Przystanek wiedeński

Przystanek wiedeński

Wiedeń, Wallensteinplatz. Zestaw E1+c4 #4735+1305 zatrzymał się przy "peronie" tzw. przystanku wiedeńskiego w wykonaniu, można by rzec, oryginalnym. Wyjątkiem od standardu jest nawierzchnia jezdni wykonana z czerwonej kostki. W tle widoczna jest Donauturm, stojąca w Donauparku.

Wykonano: 2007-08-07
Dodano: 2013-06-19

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Przystanek wiedeński

Przystanek wiedeński

Wiedeń, Wallensteinplatz. Zestaw E1+c4 #4735+1305 zatrzymał się przy "peronie" tzw. przystanku wiedeńskiego w wykonaniu, można by rzec, oryginalnym. Wyjątkiem od standardu jest nawierzchnia jezdni wykonana z czerwonej kostki. W tle widoczna jest Donauturm, stojąca w Donauparku.

Wykonano: 2007-08-07
Dodano: 2013-06-19
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)