Skyline

Skyline

Maszyna ST43-R010 z węglarkami kieruje się do Kamieńca opuściwszy widoczne w tle Ząbkowice Śląskie, prezentujące w tym ujęciu swój "skyline". Z ważniejszych obiektów widoczne są: wieża ratuszowa oraz tutejsza krzywa wieża (odpowiednio pierwsza i druga z prawej).

Wykonano: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Dodano: 2013-08-24

Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (0)
Skyline

Skyline

Maszyna ST43-R010 z węglarkami kieruje się do Kamieńca opuściwszy widoczne w tle Ząbkowice Śląskie, prezentujące w tym ujęciu swój "skyline". Z ważniejszych obiektów widoczne są: wieża ratuszowa oraz tutejsza krzywa wieża (odpowiednio pierwsza i druga z prawej).

Wykonano: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Location: 2009-09-23
Dodano: 2013-08-24
Ostatni komentarz

  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (0)