Dawniej i dziś

Uzbierało się przez te parę lat biegania z aparatem trochę obrazków, które dziś są już historią...

0324-37.jpg ul. Sienkiewicza x Wyszyńskiego (1)
Przebudowa skrzyżowania.
0529-34.jpg
0336-06.jpg ul. Sienkiewicza x Wyszyńskiego (2)
Przebudowa skrzyżowania.
0628-31.jpg
0325-00.jpg ul. Wyszyńskiego
Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Sienkiewicza na południe, wyburzanie kamienic w celu poszerzenia drogi.
0628-33.jpg
2001c-22.jpg ul. Osobowicka
Budowa nowej przeprawy przez Odrę, łączącej Popowice z Osobowicami, oraz przebudowa ulicy Osobowickiej - związane z budową kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej.
0405-05.jpg
0429-03.jpg
0304-35a.jpg Plac Słowiański
Przebudowa skrzyżowania ulic Jedności Narodowej, Słowiańskiej i Nowowiejskiej wraz ze zmiana układu drogowego, budową dodatkowych łuków dla tramwajów w brakujących relacjach oraz budową wspólnych przystanków tramwajowo - autobusowych, wykorzystywanych w obu relacjach (Jedności płn - Jedności płd i Nowowiejska - Słowiańska).
0421-10.jpg
2002e-07a.jpg ul. Pułaskiego
W 2001 roku zostały wyburzone kamienice po zachodniej stronie ulicy (na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kościuszki), uszkodzone w wyniku powodzi w 1997 roku.
2002o-06.jpg