Lizbona | Lisboa

Lizbońskie tramwaje lata świetności mają już za sobą. Przypadły one na szóstą dekadę XX wieku, kiedy to sieć tramwajowa liczyła 27 linii. Za czarną datę tutejszych tramwajów należy przyjąć 29 grudnia 1959 roku, gdy uruchomiono pierwszy odcinek metra w centrum Lizbony. Taka bowiem była kolej rzeczy w Europie Zachodniej, że wraz z uruchamianiem systemów metra rozpoczynano likwidację sieci tramwajowych. Trasy tramwajowe zastępowano w Lizbonie jednak nie tylko metrem, ale i autobusami. W 1976 roku zlecono Politechnice Lozańskiej ekspertyzę dotyczącą przyszłości tramwajów w Lizbonie. Raport opublikowany w 1978 roku wykazał, że trakcja tramwajowa powinna zostać zachowana, a oferta, dzięki modernizacji tras - ulepszona. Pomimo tych zaleceń ilość eksploatowanych tras sukcesywnie malała pod pretekstem trudnej sytuacji drogowej w centrum lizbony. Skąd my to znamy, że tak naprawdę to autkom trzeba zrobić dobrze... [za wiki]
Obecnie w Lizbonie funkcjonuje pięć linii tramwajowych. Jako że wszystkie przebiegają wśród zwartej zabudowy śródmiejskiej, nie można im odmówić pełnienia funkcji transportowej, jednak na moje oko właściwie tylko dwóm liniom nie możnaby niczego zarzucić. Mowa o ’15’ i ’18’, które jako jedyne opuszczają ciasne centrum i docierają do dalszych osiedli mieszkaniowych. Obserwując zaś rzesze turystów okupujących wnętrza słynnej linii ’28’ nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że tramwaje w Lizbonie - poza dwoma wspomnianymi liniami - funkcjonują w zasadzie jako atrakcja turystyczna. Pod tę tezę możnaby podciągnąć przeprowadzone kasacje wagonów z lat 50- i 60-tych XX wieku przy jednoczesnym pozostawieniu do dziś wozów wyprodukowanych w latach 30-tych. Wszystkie te wagony zostały jednak w latach 1995-1996 gruntownie zmodernizowane; drewniane pudła posadowiono na wózkach nowej konstrukcji i wyposażono w elektrykę firmy Kiepe. W którymś z opisów modernizacji natrafiłem na stwierdzenie, że nowa elektryka miała na celu zwiększenie płynności jazdy, a więc i komfortu podróżowania... turystów.
Zapraszam zatem do zapoznania się z tym nie do końca funkcjonalnym, trochę zabawkowym systemem tramwajowym, któremu jednakże urody oraz atrakcyjności odmówić nie sposób.

IMGP7241.jpg IMGP7244.jpg IMGP7250.jpg IMGP7268.jpg IMGP7269.jpg IMGP7273.jpg IMGP7279.jpg IMGP7280.jpg IMGP7286.jpg IMGP7289.jpg IMGP7300.jpg IMGP7302.jpg IMGP7315.jpg IMGP7320.jpg IMGP7331-1.jpg IMGP7333.jpg IMGP7338.jpg IMGP7342.jpg IMGP7360.jpg IMGP7365.jpg IMGP7367-1.jpg IMGP7469.jpg IMGP7484.jpg

<<< jeśli potrzebujesz menu górnego | << główna | < galeria tramwajowa