Testery

”Moda” na niskopodłogowy tabor komunikacji miejskiej pojawiła sie w Polsce w ostatnich latach XX wieku. Co z dzisiejszego punktu widzenia ciekawe, wcale nie ominęła tramwajów. W omawianym okresie również i Wrocław tej modzie uległ, poczyniono nawet pewne kroki w kierunku pozyskania taboru niskopodłogowego. W celu obniżenia ceny jednostkowej za wagon, Wrocław, Poznań i Szczecin postanowiły ogłosić wspólny przetarg na dostawę 57 tramwajów (odpowiednio 10, 35(!) i 12 sztuk dla wymienionych miast). Wartość przetargu niemała, PR działa, zatem liczący się producenci postanowili zaprezentować kontrahentom swoje wyroby. Tym sposobem pospólstwo i drobnomieszczaństwo z Wrocławia i Szczecina (Poznań miał już swoje Tatry) mogło przewieźć własne cztery litery niskopodłogowym tramwajem... Wszystkie trzy niskopodłogowce, kóre odwiedziły Wrocław, kursowały na linii ’24’ (kryterium: stan toru). Były to kolejno:
- NGT6 1087 z BVG Berlin, prod. Siemens (we Wrocławiu maj -czerwiec 2000r.),
- NGT8D 1340 z MVB Magdeburg, prod. Alstom, (20 - 25.01.2001),
- NGT6Kr 2012 z MPK Kraków, prod. Bombardier (6 - 12.02.2001).
Jak się sprawa zakończyła, wszyscy wiedzą. Wspólny przetarg zakończył sie fiaskiem - żaden z producentów nie złożył oferty ze względu na niekorzystne dla niego warunki. Szczecin wycofał się z planów zakupu taboru niskopodlogowego ze względu na fatalny stan torów, Poznań kupił w 2003 roku we własnym zakresie 14 wagonów Combino, natomiast Wrocław w 2005 roku zamówił w dwóch partiach łącznie 17 wagonów typu 16T produkcji czeskiej Skody.

2000d-08a.jpg 2000d-09a.jpg 2001b-10a.jpg 2001b-11a.jpg 2001b-12a.jpg 2001b-22a.jpg 2001b-23a.jpg 2001c-21.jpg 2001c-23.jpg 2001c-24.jpg 2001c-25.jpg