O kolorach

…kolorach czerwonej cegły przede wszystkim. Kolejno: Świętochłowice, Zgoda, Lipiny, Chropaczów. /// Świętochłowice, czerwiec 2020