Klasyk karlovarský

Klasyk karlovarský

Klášterec nad Ohří. 242 279-8 za parę minut wyruszy z pociągiem osobowym 7016 do Chebu. Między oddaloną o 6 kilometrów Kadanią a prezentowanym Klasztercem zlokalizowano granicę systemów zasilania, dlatego też na tej niewielkiej stacji, zelektryfikowanej zresztą dopiero w 2006 roku wraz z całym odcinkiem Kadaň-Prunéřov - Karlovy Vary, zaczynają bieg osobówki przemierzające następnie tę jedyną zelektryfikowaną trasę w województwie karlowarskim. Jak w wielu rejonach kraju, tak i tutaj spotkać można specyficzne zestawienia składów; w tym przypadku są to plecháče z dwoma wagonami bezprzedziałowymi przedzielonymi bagażowo-przedziałowym. Zdaje się, że na želpage było info o przejęciu tej relacji od grudnia przez dwuczłonowe pesy, co oznaczałoby że takiego zestawienia nie spotkamy już w Klášterci nad Ohří.

Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Wykonano: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Dodano: 2013-02-02

Ostatni komentarz

 • Mo?esz zamie?ci? jakie? ??cze do mapki z systemem zasilania w CZ?
  Czytaj?c opis jestem nieco zagubiony, ze zdania: "zelektryfikowanej zreszt? dopiero w 2006 roku wraz z ca?ym odcinkiem Kada?-Prun?ov - Karlovy Vary" interpretuj?, ?e wcze?niej na wy?ej wymienionym odcinku nie by?o sieci trakcyjnej, a je?li tak, to z jakiego powodu przy elektryfikacji w/w odcinka w 2006 sekcja Kada? - Klterec nad Oh? dosta?a inny system ni? reszta?
  mormax @ 2013.02.03 12:08
 • Prosz? uprzejmie: http://provoz.szdc.cz/PORTAL/Show.aspx?path=/Data/Mapy/kol_KJR.pdf . Interpretacja jest prawid?owa, a zmiana systemw na w/w odcinku wynika z tego, ?e Kada? jest pod =3kV, a Karlovy Vary pod ~25kV.
  wg @ 2013.02.03 19:00
 • Okej, a czy w tamtym czasie doje?d?a?o co? od Kadania na t? stacj? w celach zapewnienia ci?g?o?ci?
  mormax @ 2013.02.05 00:58
 • Oczywi?cie. Jeden obieg Most - Klaszterec n/O prowadzony lokomotyw? dwusystemow?, zapewniaj?cy przez ca?y dzie? 2-godzinny takt (takie dzielenie relacji na odcinkach transsystemowych, by przez granic? je?dzi? jednym obiegiem w ruchu osobowym jest typowe, poniewa? dwusystemowa seria 363 jest niewystarczaj?co liczna, a wi?c cenna - pisa?em o tym chyba przy okazji jakiego? zdj?cia), do tego zag?szczenie o pewnych porach doby do taktu godzinnego motorakiem relacji Kada? (dziura) lub Chomutov (wi?ksze miasto) - Klterec.
  wg @ 2013.02.05 12:45

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (4)
Klasyk karlovarský

Klasyk karlovarský

Klášterec nad Ohří. 242 279-8 za parę minut wyruszy z pociągiem osobowym 7016 do Chebu. Między oddaloną o 6 kilometrów Kadanią a prezentowanym Klasztercem zlokalizowano granicę systemów zasilania, dlatego też na tej niewielkiej stacji, zelektryfikowanej zresztą dopiero w 2006 roku wraz z całym odcinkiem Kadaň-Prunéřov - Karlovy Vary, zaczynają bieg osobówki przemierzające następnie tę jedyną zelektryfikowaną trasę w województwie karlowarskim. Jak w wielu rejonach kraju, tak i tutaj spotkać można specyficzne zestawienia składów; w tym przypadku są to plecháče z dwoma wagonami bezprzedziałowymi przedzielonymi bagażowo-przedziałowym. Zdaje się, że na želpage było info o przejęciu tej relacji od grudnia przez dwuczłonowe pesy, co oznaczałoby że takiego zestawienia nie spotkamy już w Klášterci nad Ohří.

Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Wykonano: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Location: 2009-09-07
Dodano: 2013-02-02
Ostatni komentarz

 • Mo?esz zamie?ci? jakie? ??cze do mapki z systemem zasilania w CZ?
  Czytaj?c opis jestem nieco zagubiony, ze zdania: "zelektryfikowanej zreszt? dopiero w 2006 roku wraz z ca?ym odcinkiem Kada?-Prun?ov - Karlovy Vary" interpretuj?, ?e wcze?niej na wy?ej wymienionym odcinku nie by?o sieci trakcyjnej, a je?li tak, to z jakiego powodu przy elektryfikacji w/w odcinka w 2006 sekcja Kada? - Klterec nad Oh? dosta?a inny system ni? reszta?
  mormax @ 2013.02.03 12:08
 • Prosz? uprzejmie: http://provoz.szdc.cz/PORTAL/Show.aspx?path=/Data/Mapy/kol_KJR.pdf . Interpretacja jest prawid?owa, a zmiana systemw na w/w odcinku wynika z tego, ?e Kada? jest pod =3kV, a Karlovy Vary pod ~25kV.
  wg @ 2013.02.03 19:00
 • Okej, a czy w tamtym czasie doje?d?a?o co? od Kadania na t? stacj? w celach zapewnienia ci?g?o?ci?
  mormax @ 2013.02.05 00:58
 • Oczywi?cie. Jeden obieg Most - Klaszterec n/O prowadzony lokomotyw? dwusystemow?, zapewniaj?cy przez ca?y dzie? 2-godzinny takt (takie dzielenie relacji na odcinkach transsystemowych, by przez granic? je?dzi? jednym obiegiem w ruchu osobowym jest typowe, poniewa? dwusystemowa seria 363 jest niewystarczaj?co liczna, a wi?c cenna - pisa?em o tym chyba przy okazji jakiego? zdj?cia), do tego zag?szczenie o pewnych porach doby do taktu godzinnego motorakiem relacji Kada? (dziura) lub Chomutov (wi?ksze miasto) - Klterec.
  wg @ 2013.02.05 12:45

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (4)