Drewniana rogatka

Drewniana rogatka

814/914-054 jako pociąg przyspieszony 1744 relacji Starkoč - Meziměstí pokonuje bliżej nieokreślony odcinek gdzieś w okolicach Hronova (może współfocista posiada dokładniejsze dane geograficzne?), mijając typową czeską rogatkę.

Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Wykonano: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Dodano: 2013-10-25

Ostatni komentarz

 • W moich zapiskach stoi "Hronov" ;)
  mormax @ 2013.10.29 00:22
 • Tyle to ja pami?tam bez zapiskw. Zreszt? czemu my w ogle gonili?my jakiego? plastika? ;) Pora chyba rozwa?y? zakup GPS-a by mc porwna? godzin? wykonania zdj?cia z godzin? na ?ladzie.
  wg @ 2013.10.29 10:22
 • Decha odnosi si? do przystanku Velk Po??, a foto zrobione na tym przeje?dzie: http://mapy.cz/s/8JWA
  A GPS nosisz u siebie w kieszeni ;) Nosi?em si? kiedy? z takim zamiarem (tagowanie zdj?? pozycj? ze ?ladu GPS), ale kluczowa jest synchronizacja zegarkw oraz dobry odbir. Niestety nosz?c odbiornik w kieszeni, r?nie z tym bywa.
  mormax @ 2013.10.29 23:45
 • Aha, a gonili?my, bo spodziewali?my si? innego pojazdu na tym poci?gu ;)
  mormax @ 2013.10.29 23:46
 • A jednak. :) Jak ustali?e? lokalizacj?? GPS z mojej kieszeni jest akurat bardzo s?aby - prbowa?em go u?ywa? ale to nie ma sensu. Natomiast urz?dzenia dedykowane np. dla sportu i rekreacji s? zupe?nie w porz?dku i raczej nie rw? sygna?u.
  wg @ 2013.10.30 01:06
 • Lokalizacj? ustali?em przy pomocy czeskich map oraz wspomnie? ;) Ja robi?em prby z GPS-loggerem Pentagram i o ile pami?tam precyzja nie zachwyca?a, gdy le?a? w kieszeni. Mo?e powinien siedzie? w torbie foto :) Na nast?pnej wyprawie postaram si? wyprbowa? ;)
  mormax @ 2013.10.31 00:34
 • Ja z kolei osobi?cie nie korzystalem, ale bra?em udzia? w wyprawach rowerowych b?d? narciarskich, w czasie ktrych ?lad GPS by? rejestrowany (odbiornik w plecaku). Wyst?powa?y tylko drobne odchy?ki pr?dko?ci i wysoko?ci n.p.m., ale ?lad w p?aszczy?nie XY jak na nasze potrzeby by?by ca?kowicie u?yteczny. Przy najbli?szej okazji podpytam o sprz?t.
  wg @ 2013.10.31 15:58
 • Rafa?, mam tego GPSa pentagramu od kilku lat - jego odpowiednie ustawienie jest kluczowe. Zbyt d?ugie odst?py w rejestracji powoduja brak precyzji, a raczej "Sp?nienie" w stosunku do zdj?cia. U mnie sprawdza si? idealnie :)
  Ufo @ 2013.11.04 16:24

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (8)
Drewniana rogatka

Drewniana rogatka

814/914-054 jako pociąg przyspieszony 1744 relacji Starkoč - Meziměstí pokonuje bliżej nieokreślony odcinek gdzieś w okolicach Hronova (może współfocista posiada dokładniejsze dane geograficzne?), mijając typową czeską rogatkę.

Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Wykonano: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Location: 2009-09-27
Dodano: 2013-10-25
Ostatni komentarz

 • W moich zapiskach stoi "Hronov" ;)
  mormax @ 2013.10.29 00:22
 • Tyle to ja pami?tam bez zapiskw. Zreszt? czemu my w ogle gonili?my jakiego? plastika? ;) Pora chyba rozwa?y? zakup GPS-a by mc porwna? godzin? wykonania zdj?cia z godzin? na ?ladzie.
  wg @ 2013.10.29 10:22
 • Decha odnosi si? do przystanku Velk Po??, a foto zrobione na tym przeje?dzie: http://mapy.cz/s/8JWA
  A GPS nosisz u siebie w kieszeni ;) Nosi?em si? kiedy? z takim zamiarem (tagowanie zdj?? pozycj? ze ?ladu GPS), ale kluczowa jest synchronizacja zegarkw oraz dobry odbir. Niestety nosz?c odbiornik w kieszeni, r?nie z tym bywa.
  mormax @ 2013.10.29 23:45
 • Aha, a gonili?my, bo spodziewali?my si? innego pojazdu na tym poci?gu ;)
  mormax @ 2013.10.29 23:46
 • A jednak. :) Jak ustali?e? lokalizacj?? GPS z mojej kieszeni jest akurat bardzo s?aby - prbowa?em go u?ywa? ale to nie ma sensu. Natomiast urz?dzenia dedykowane np. dla sportu i rekreacji s? zupe?nie w porz?dku i raczej nie rw? sygna?u.
  wg @ 2013.10.30 01:06
 • Lokalizacj? ustali?em przy pomocy czeskich map oraz wspomnie? ;) Ja robi?em prby z GPS-loggerem Pentagram i o ile pami?tam precyzja nie zachwyca?a, gdy le?a? w kieszeni. Mo?e powinien siedzie? w torbie foto :) Na nast?pnej wyprawie postaram si? wyprbowa? ;)
  mormax @ 2013.10.31 00:34
 • Ja z kolei osobi?cie nie korzystalem, ale bra?em udzia? w wyprawach rowerowych b?d? narciarskich, w czasie ktrych ?lad GPS by? rejestrowany (odbiornik w plecaku). Wyst?powa?y tylko drobne odchy?ki pr?dko?ci i wysoko?ci n.p.m., ale ?lad w p?aszczy?nie XY jak na nasze potrzeby by?by ca?kowicie u?yteczny. Przy najbli?szej okazji podpytam o sprz?t.
  wg @ 2013.10.31 15:58
 • Rafa?, mam tego GPSa pentagramu od kilku lat - jego odpowiednie ustawienie jest kluczowe. Zbyt d?ugie odst?py w rejestracji powoduja brak precyzji, a raczej "Sp?nienie" w stosunku do zdj?cia. U mnie sprawdza si? idealnie :)
  Ufo @ 2013.11.04 16:24

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (8)