Zmiana klimatu

Zmiana klimatu

11 kilometrów dalej i 40 minut później względem poprzedniego zdjęcia warunki znacząco się zmieniły - zrobiło się tak ciemno, że włączyły się peronowe latarnie, a z tych pięknych chmur, jak tylko widoczne pociągi rozjechały się w swoich kierunkach, zaczął lać deszcz.
Przy okazji można zaobserwować niepokojący, bo dążący już do bezsensu styl ostatnich przebudów czeskich stacji. Zgodnie z ostatnimi standardami zbudowano wprawdzie szeroki peron, ale jest on niski oraz pozbawiony utwardzonej nawierzchni, tak samo jak jego poprzednik. Biorąc zatem pod uwagę, że peron nie musi być szeroki, bo nie przebywa na nim nigdy jednocześnie 200 osób (na takich stacjach nie oczekuje się na pociąg na peronie), a jest to jedyna różnica względem tego co tu było wcześniej, sami wyciągnijcie wnioski...

Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Wykonano: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Dodano: 2017-10-17

Ostatni komentarz

 • No c?, czy?by g?upota to znak naszych czasw? A wracaj?c do zmian, to z moich zdj?? wydaje mi si?, ?e tor pod budynkiem nie ko?czy? si? koz?em na wysoko?ci budynku, wi?c mo?na powiedzie?, ?e wyd?u?ono drog? do niemieckiego poci?gu ;) Co? jak spacerek wzd?u? p?otkw w Szklarskiej?
  mormax @ 2017.10.17 21:58
 • Nie ko?czy? si?, ale drog? wyd?u?ono mo?e 10 metrw, bo motorak i tak musia? si? zatrzymywa? przed przej?ciem na perony.
  A poci?g tyle? niemiecki co i czeski, bo zasadniczo Vogtlandbahn je?dzi st?d do Liberca przez Zittau. Obecnie w zwi?zku z ca?kowitym wy??czeniem stacji w Zittau z ruchu na czas przebudowy relacje s? poskracane.
  wg @ 2017.10.18 18:42
 • Wyd?u?enie drogi przy przesiadce o 10m to jednak zmiana w "dobrym" kierunku ;) Powoli, ale jednak nasi s?siedzi ucz? si? jak wydawa? pieni?dze ;)
  mormax @ 2017.10.20 19:04
 • Wiem ?e lubisz dosra? Czechom, ale wyd?u?enie drogi o 10 metrw, poch?aniaj?ce jakie? 4 sekundy czasu przesiadki oraz niewi???ce si? z pokonywaniem ?adnych dodatkowych przeszkd jest naprawd? spraw? pomijaln?. :P
  wg @ 2017.10.24 11:03
 • Jaka? to burzliwa reakcja, nie spodziewa?bym si? :) Sensowno?? przeprowadzonej w taki sposb modernizacji podwa?y?e? sam, ja doda?em tylko jeszcze jedn? r?nic? jak? zauwa?am po remoncie (b?d?c czepialskim napisz? - opis wprowadza w b??d :P). Sk?d ta spinka?
  mormax @ 2017.10.25 00:05
 • Czy jako burzliwo?? odebra?e? u?ycie s?owa "dosra?"? ;) Reakcja wynika st?d, ?e szukanie za ka?dym razem dowodw na to, ?e "czeska kolej si? psuje" jest... no generalnie rwnie s?abe jak wypominanie, ?e kto? zrobi? co? gorzej ni? inny (niewa?ne CO zrobi? - wa?ne KTO). W pierwszej kolejno?ci skupiasz si? nie na g?upim remoncie tylko na tym, ?e wykonali go Czesi. I nie chodzi o czepianie si? akurat tej nacji, tylko o sprowadzanie kogokolwiek do pozycji "g?upiego Jasia", czego nie znosz?.
  wg @ 2017.10.25 00:37

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (6)
Zmiana klimatu

Zmiana klimatu

11 kilometrów dalej i 40 minut później względem poprzedniego zdjęcia warunki znacząco się zmieniły - zrobiło się tak ciemno, że włączyły się peronowe latarnie, a z tych pięknych chmur, jak tylko widoczne pociągi rozjechały się w swoich kierunkach, zaczął lać deszcz.
Przy okazji można zaobserwować niepokojący, bo dążący już do bezsensu styl ostatnich przebudów czeskich stacji. Zgodnie z ostatnimi standardami zbudowano wprawdzie szeroki peron, ale jest on niski oraz pozbawiony utwardzonej nawierzchni, tak samo jak jego poprzednik. Biorąc zatem pod uwagę, że peron nie musi być szeroki, bo nie przebywa na nim nigdy jednocześnie 200 osób (na takich stacjach nie oczekuje się na pociąg na peronie), a jest to jedyna różnica względem tego co tu było wcześniej, sami wyciągnijcie wnioski...

Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Wykonano: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Location: 2017-09-20
Dodano: 2017-10-17
Ostatni komentarz

 • No c?, czy?by g?upota to znak naszych czasw? A wracaj?c do zmian, to z moich zdj?? wydaje mi si?, ?e tor pod budynkiem nie ko?czy? si? koz?em na wysoko?ci budynku, wi?c mo?na powiedzie?, ?e wyd?u?ono drog? do niemieckiego poci?gu ;) Co? jak spacerek wzd?u? p?otkw w Szklarskiej?
  mormax @ 2017.10.17 21:58
 • Nie ko?czy? si?, ale drog? wyd?u?ono mo?e 10 metrw, bo motorak i tak musia? si? zatrzymywa? przed przej?ciem na perony.
  A poci?g tyle? niemiecki co i czeski, bo zasadniczo Vogtlandbahn je?dzi st?d do Liberca przez Zittau. Obecnie w zwi?zku z ca?kowitym wy??czeniem stacji w Zittau z ruchu na czas przebudowy relacje s? poskracane.
  wg @ 2017.10.18 18:42
 • Wyd?u?enie drogi przy przesiadce o 10m to jednak zmiana w "dobrym" kierunku ;) Powoli, ale jednak nasi s?siedzi ucz? si? jak wydawa? pieni?dze ;)
  mormax @ 2017.10.20 19:04
 • Wiem ?e lubisz dosra? Czechom, ale wyd?u?enie drogi o 10 metrw, poch?aniaj?ce jakie? 4 sekundy czasu przesiadki oraz niewi???ce si? z pokonywaniem ?adnych dodatkowych przeszkd jest naprawd? spraw? pomijaln?. :P
  wg @ 2017.10.24 11:03
 • Jaka? to burzliwa reakcja, nie spodziewa?bym si? :) Sensowno?? przeprowadzonej w taki sposb modernizacji podwa?y?e? sam, ja doda?em tylko jeszcze jedn? r?nic? jak? zauwa?am po remoncie (b?d?c czepialskim napisz? - opis wprowadza w b??d :P). Sk?d ta spinka?
  mormax @ 2017.10.25 00:05
 • Czy jako burzliwo?? odebra?e? u?ycie s?owa "dosra?"? ;) Reakcja wynika st?d, ?e szukanie za ka?dym razem dowodw na to, ?e "czeska kolej si? psuje" jest... no generalnie rwnie s?abe jak wypominanie, ?e kto? zrobi? co? gorzej ni? inny (niewa?ne CO zrobi? - wa?ne KTO). W pierwszej kolejno?ci skupiasz si? nie na g?upim remoncie tylko na tym, ?e wykonali go Czesi. I nie chodzi o czepianie si? akurat tej nacji, tylko o sprowadzanie kogokolwiek do pozycji "g?upiego Jasia", czego nie znosz?.
  wg @ 2017.10.25 00:37

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (6)