Nie ma tego złego

Nie ma tego złego

Hurvínek M131.1448 (wg nomenklatury ČD 801.615-6) z doczepą jako pociąg osobowy 24525 relacji Lednice - Břeclav w trakcie postoju na "dopravnie" Poštorná. Takie stacje - nie stacje sprecyzowane są w przepisach D3 (stąd nazywane są "dopravnami D3") i umożliwiają prowadzenie uproszczonego ruchu pociągów, typowego dla czeskich lokalek, za pomocą komunikacji telefonicznej (z budynku stacyjnego) z dyspozytorem odcinkowym. Takie posterunki ruchu uznano za winne tegorocznej czarnej serii wypadków kolejowych w Czechach i w ramach poprawy bezpieczeństwa wprowadzono nakaz każdorazowego kontaktu maszynisty z dyżurnym ruchu podczas postoju na każdej dopravnie D3, dotychczas bowiem można było takiego kontaktu zaniechać w sytuacjach, gdy na linii nie ma i nie będzie innych pociągów, jak tu, gdyż to używany tylko turystycznie "ślepak" (zabytkowe pociągi kursują tylko w letnie weekendy). W rezultacie na każdej dopravnie pociąg stoi rozkładowo 2 minuty, co umożliwia cyknięcie szybkiego zdjęcia. [2020-08-29]


Ostatni komentarz

 • Rozumiem, ?e na takich stacjach mog? si? odbywa? krzy?owania, czy w przypadku takiej konieczno?ci stacja jest obsadzana czy te? obowi?zuje "samoobs?uga" na miejscu?
  mormax @ 2020.09.12 10:20
 • Mog? i na u?ytkowanych regularnie liniach odbywaj? si?, sam zreszt? na pewno by?e? na niejednej takiej (np. Kralovec). Obowi?zuje wtedy samoobs?uga. Tylko dotychczas od wielu lat by?o tak, ?e do dy?urnego trzeba by?o zadzwoni? w?a?nie z tych stacji, na ktrych przewidziano krzy?owanie, a z pozosta?ych, dla skrcenia czasu przejazdu, nie. Pewnie by?o to jako? oznaczone w s?u?bowym RJ. Ale rutyna da?a o sobie zna? i brak telefonu ze stacji krzy?owania poskutkowa? katastrof?.
  wg @ 2020.09.12 11:27
 • OK, ale w Kralovcu mimo krzy?owania by? telefon, zapewne by si? "zameldowa?" w kraju :)
  Nie widzia?em nigdzie analizy tych ostatnich wypadkw, ale by? mo?e przeciwnie, brak rutyny/znajomo?ci rozk?adu zawini??
  mormax @ 2020.09.13 21:39
 • Podobno w?a?nie rutyna, bo na stacji wypada?o krzy?owanie tylko w C, a ze wzgl?du na d?ugi weekend maszynista pomyli? rodzaj dnia (dzie?, gdyby nie ?wi?to, by?by roboczy). Jako? tak to by?o.
  wg @ 2020.09.13 21:55
 • No to rzeczywi?cie wtopa :(
  mormax @ 2020.09.15 21:46

Dodaj komentarz   Czytaj wszystkie (5)
Nie ma tego złego

Nie ma tego złego

Hurvínek M131.1448 (wg nomenklatury ČD 801.615-6) z doczepą jako pociąg osobowy 24525 relacji Lednice - Břeclav w trakcie postoju na "dopravnie" Poštorná. Takie stacje - nie stacje sprecyzowane są w przepisach D3 (stąd nazywane są "dopravnami D3") i umożliwiają prowadzenie uproszczonego ruchu pociągów, typowego dla czeskich lokalek, za pomocą komunikacji telefonicznej (z budynku stacyjnego) z dyspozytorem odcinkowym. Takie posterunki ruchu uznano za winne tegorocznej czarnej serii wypadków kolejowych w Czechach i w ramach poprawy bezpieczeństwa wprowadzono nakaz każdorazowego kontaktu maszynisty z dyżurnym ruchu podczas postoju na każdej dopravnie D3, dotychczas bowiem można było takiego kontaktu zaniechać w sytuacjach, gdy na linii nie ma i nie będzie innych pociągów, jak tu, gdyż to używany tylko turystycznie "ślepak" (zabytkowe pociągi kursują tylko w letnie weekendy). W rezultacie na każdej dopravnie pociąg stoi rozkładowo 2 minuty, co umożliwia cyknięcie szybkiego zdjęcia. [2020-08-29]

Dodano: 2020-09-11
Ostatni komentarz

 • Rozumiem, ?e na takich stacjach mog? si? odbywa? krzy?owania, czy w przypadku takiej konieczno?ci stacja jest obsadzana czy te? obowi?zuje "samoobs?uga" na miejscu?
  mormax @ 2020.09.12 10:20
 • Mog? i na u?ytkowanych regularnie liniach odbywaj? si?, sam zreszt? na pewno by?e? na niejednej takiej (np. Kralovec). Obowi?zuje wtedy samoobs?uga. Tylko dotychczas od wielu lat by?o tak, ?e do dy?urnego trzeba by?o zadzwoni? w?a?nie z tych stacji, na ktrych przewidziano krzy?owanie, a z pozosta?ych, dla skrcenia czasu przejazdu, nie. Pewnie by?o to jako? oznaczone w s?u?bowym RJ. Ale rutyna da?a o sobie zna? i brak telefonu ze stacji krzy?owania poskutkowa? katastrof?.
  wg @ 2020.09.12 11:27
 • OK, ale w Kralovcu mimo krzy?owania by? telefon, zapewne by si? "zameldowa?" w kraju :)
  Nie widzia?em nigdzie analizy tych ostatnich wypadkw, ale by? mo?e przeciwnie, brak rutyny/znajomo?ci rozk?adu zawini??
  mormax @ 2020.09.13 21:39
 • Podobno w?a?nie rutyna, bo na stacji wypada?o krzy?owanie tylko w C, a ze wzgl?du na d?ugi weekend maszynista pomyli? rodzaj dnia (dzie?, gdyby nie ?wi?to, by?by roboczy). Jako? tak to by?o.
  wg @ 2020.09.13 21:55
 • No to rzeczywi?cie wtopa :(
  mormax @ 2020.09.15 21:46

Dodaj komentarz   Wszystkie komentarze (5)